Uusi Lobbaus läpinäkyväksi -kansalaisaloite pyrkii tekemään eduskunnan toiminnasta reilumpaa. Kansalaisilla on oikeus tietää ketkä yhteisiin asioihin vaikuttavat. Osallistu allekirjoittamalla aloite täällä.

 

Tilanne Suomessa

Demokratiaan kuuluu se, että osana päätöksentekoa eri tahoja sekä intressejä kuullaan kattavasti, avoimesti ja yhdenvertaisesti. Asiantuntijoiden, kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja järjestöjen kuuleminen auttaa päätösten vaikutusten ymmärtämisessä ja tiedon monipuolisessa hyödyntämisessä.

Ongelmaksi vaikuttamistyö, tai lobbaus, muodostuu silloin, kun se suurelta osin tapahtuu ja julkisen tarkastelun ulottumattomissa. Silloin se voi vääristää poliittisia päätöksiä niiden suuntaan, joilla on käytettävissä edunvalvontaan eniten resursseja tai läheisimmät suhteet päätöksentekijöihin.

“Suomessa lobbaus on paljon sääntelemättömämpää kuin Brysselissä ja säännöt puuttuvat yksinkertaisesti täysin. Suomessa ei ole hajuakaan siitä mikä on sopivaa ja mikä ei.” – Heidi Hautala, Brysseli Myyty-kirjassa

Kansalaisilla on oikeus tietää, millä lailla eturyhmien edustajat ovat vaikuttaneet poliitikkoihin ja virkamiehiin. Onhan kansalaisten vastuulla myös vaaleissa valita edustajat sen pohjalta, kuinka hyvin nämä ovat käyttäneet valtaansa. Julkisessa keskustelussa pitää myös olla mahdollista arvioida, onko kuuleminen ollut tasapuolista.

Kansalaisaloite

Lobbaus läpinäkyväksi -aloite tähtää kansanedustajien työn avoimuuden lisäämiseen eduskunnan työjärjestystä muuttamalla. Kansalaisaloite loisi yhteiset käytännöt kansanedustajien sidosryhmätapaamisten julkistamiseen, mutta suojaisi tavallisten kansalaisten yksityisyyden.

Lobbausrekisterissä ilmoitettaisiin kansanedustajien tapaamiset ja niitä koskevat sovitut tiedot kuten osallistuneiden nimet, taustayhteisöt ja toimeksiantajat. Myös tapaamiseen liittyvä aineisto voisi olla julkista tietoa. Lisäksi jo olemassa oleva kansanedustajien sidonnaisuusrekisteri sekä valtiopäiväasiakirjat julkaistaisiin avoimena tietona, jonka pohjalta tutkimusta ja erilaisia sovelluksia voitaisiin tehdä helpommin.

Eduskunnan pitäisi maamme ylintä valtaa käyttävänä tahona näyttää avoimuudessa esimerkkiä muulle julkishallinnolle. Aloitteemme on askel kattavampaan muutokseen.