Ahjo

”Mitäpä, jos tunnustettaisiin ensimmäisen kerran, että lobbaus hyvä ja tarpeellinen asia. Lobbauksen avoimuus saisi aikaan sen, että asioista voitaisiin vihdoin keskustella läpinäkyvästi ja vaikuttaminen olisi kaikkien tiedossa.”

Sari-Liia Tonttila, vanhempi neuvonantaja, Ahjo


Akava

”Akava on aktiivinen vaikuttaja suomalaiseen – ja eurooppalaiseen työelämään liittyvissä kysymyksissä. Avoimuus on meille tärkeä arvo. Uskomme siihen, että luottamus kasvaa avoimuuden kautta. Haluamme olla mukana rakentamassa entistä avoimempaa ja läpinäkyvämpää vaikuttamistyötä.”

Sture Fjäder Akavan puheenjohtaja


Allianssi

”Allianssi on jo kahden vuoden ajan julkaissut tiedot tapaamisistaan omilla kotisivuillaan. Avoimuus on meille valinta – siksi olisimme toivoneet, että lobbarit laajasti olisivat omaehtoisesti ryhtyneet avaamaan tapaamisiaan. Koska näin ei ole käynyt, on homma syytä hoitaa lainsäädännön kautta.”

Eero Rämö, puheenjohtaja, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry


Blic

”Vaikuttaminen on olennainen osa päätöksentekoa. Avoimuus on yksi Blicin arvoista ja meille on ensiarvoisen tärkeää edistää sitä omalla toiminnallamme. Avoimuusrekisteri, joka kattaisi eduskuntaan, valtioneuvostoon sekä valtion virastoihin kohdistuvan lobbauksen, olisi askel oikeaan suuntaan.”
– Blic


Edunvalvontafoorumi

”Suomi on yksi maailman vähiten korruptoituneista maista. Tästä on syytä olla ylpeä, mutta hyvää nykytilannetta on vaalittava. Suomi tarvitsee läpinäkyvyyden lisäämistä lakien valmisteluun, poliittiseen päätöksentekoon ja lobbaukseen. Kansalaisten luottamuksen vahvistaminen poliittista päätöksentekoa kohtaan on tärkeä tavoite. Avoimuusrekisteri olisi merkittävä askel, koska lobbaus on osa demokratiaa.”

Tuomo Yli-Huttula, Edunvalvontafoorumin puheenjohtaja


Ehkäisevä päihdetyö EHYT

”Päätöksenteon kannalta on tärkeää, että vaikuttamis- ja edunvalvontatyö on mahdollisimman avointa.  Kaikki toimet, jotka lisäävät avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ovat erittäin tervetulleita.”

Päivi Tiittanen, viestintäpäällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry


Ellun Kanat

”Fiksut yritykset ja organisaatiot tekevät vaikuttajaviestintää, kuten muutakin viestintää, avoimesti. Vanhanaikainen piilolobbaaminen nakertaa yhteiskunnallisen luottamuksen ilmapiiriä. Siksi konkreettiset teot kohti läpinäkyvämpää vaikuttajaviestintää ovat tervetulleita.”

Erkki Perälä, MTH-tehtaan
liiketoimintajohtaja, Ellun Kanat


Eurofacts

”Eurofacts Oy:n mielestä Suomi tarvitsee selkeät ja yhteismitalliset säännöt ammattimaiselle edunvalvonnalle, johon kuuluu ”Avoimuusrekisteri”. Lobbausta koskeva kansalaisaloite on askel oikeaan suuntaan.”


Urho Blom
toimitusjohtaja ja osakas, Eurofacts


Finanssiala

”Kannatamme laaja-alaista rekisteriä, johon lobbausta ammattimaisesti harjoittavat järjestöt ja yritykset voisivat rekisteröityä. Open Knowledge Finlandin laatima kansalaisaloite lobbarirekisteristä on tärkeä avaus. Haluamme olla kuitenkin mukana valmistelemassa lobbarirekisterijärjestelmää.
Valmistelun ja käsittelyn on oltava
mahdollisimman avointa ja
vuorovaikutteista.”

Finanssiala ry (FA)


Hill + Knowlton Strategies

”H+K Strategies pitää aktiivista yhteiskunnallista vuoropuhelua välttämättömänä. Vaikuttajaviestinnällä lisätään keskinäistä ymmärrystä. Lisääntyvä avoimuus vahvistaa luottamusta tähän tärkeään dialogiin.”

Tarja Jussila, toimitusjohtaja, Hill & Knowlton Strategies


Hyvinvointialan liitto

”Kannatamme laaja-alaista rekisteriä, johon lobbausta ammattimaisesti harjoittavat järjestöt ja yritykset voisivat rekisteröityä. Open Knowledge Finlandin laatima kansalaisaloite lobbarirekisteristä on tärkeä avaus. Haluamme olla kuitenkin mukana valmistelemassa lobbarirekisterijärjestelmää.
Valmistelun ja käsittelyn on oltava
mahdollisimman avointa ja
vuorovaikutteista.”

Hyvinvointialan liitto


Kaiku

”Kabinettikuiskuttelu jääköön menneille vuosisadoille! Moderni lobbaus on läpinäkyvää, eivätkä avoimuus ja luottamuksellisuus sulje toisiaan pois. Kaikella vaikuttamisella tulee olla
hyvä kaiku.”

Maria-Elena Cowell, johtaja,
vaikuttajaviestintä,
viestintätoimisto Kaiku Helsinki Oy

 


 

Kreab

”Avoimuus parantaa vuorovaikutusta ja lisää tiedon symmetriaa yhteiskunnassa.”

Mikael Jungner, toimitusjohtaja, Kreab


Manifesto

”Demokraattiseen päätöksentekoon kuuluu eri näkökulmien kilpailu ajatusten markkinapaikalla. Avoimet markkinat ovat kaikista toimivimmat. Siksi Manifesto kannattaa avoimuutta lisääviä toimenpiteitä.”

Ilari Marzano, johtaja, Manifesto Politics


Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL

”Turha mystiikka lobbauksen ympärillä poistuu parhaiten avoimuudella.”

Mikael Jungner, puheenjohtaja


Miltton

”Kaikki toimet, jotka lisäävät päätöksenteon avoimuutta sekä eri tahojen keskinäistä vuorovaikutusta ovat tervetulleita ja kannatettavia. Tämä kansalaisaloite on tähän liittyen tärkeä avaus.”

Eeva Kalli, toimitusjohtaja, Miltton Networks


OAJ – Opetusalan ammattijärjestö

”OAJ on vahva ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja erityisesti koulutus- ja työmarkkinapolitiikassa. Toivomme sen näkyvän myös jäsenistöllemme ja suureen yleisöön päin. Meillä on tärkeää tietoa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arjen todellisuudesta, josta kerromme päättäjille. Tässä mielessä lobbaus ja sen avoimuus on ainoastaan hyvä asia!”

Heljä Misukka, koulutusjohtaja, OAJ


Pohjoisranta Burson-Marsteller

”Kannatamme läpinäkyvyyttä lisäävää lobbarirekisteriä myös Suomeen. Toimintamme lähtökohtia ovat avoimuus ja eettiset toimintatavat, joiden avulla varmistetaan yrityksemme ja asiakkaidemme uskottavuus. Olimme ensimmäinen EU:n avoimuusrekisteriin liittyneistä isoista eurooppalaisista viestintätoimistoista ja olemme myös Suomessa kannustaneet toimialaa laajaan avoimuuteen.

Rogaciano Cavadas Kaipainen, Johtaja,
vaikuttajaviestintä,
Pohjoisranta Burson-Marsteller.


Rud Pedersen Public Affairs

”Rud Pedersen Public Affairs pitää tärkeänä poliittisesta vaikuttamisesta käytävää keskustelua, ja tukee yrityksenä avoimuutta ja luottamusta lisääviä toimia.”

Esa Suominen, Managing partner, Rud Pedersen Public Affairs


SAK

”Kannatamme kattavaa rekisteriä, johon lobbausta ammattimaisesti harjoittavat järjestöt ja yritykset voivat rekisteröityä. <br/>Open Knowledge Finlandin laatima kansalaisaloite on tässä hyvä avaus. SAK on myös mielellään mukana rakentamassa Suomeen lobbarirekisterijärjestelmää.”
– SAK


STTK

”Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, eli lobbaus, on olennainen osa työmarkkinajärjestöjen ja myös STTK:n tekemää edunvalvontaa. Demokratian toimivuuden ja poliittisen päätöksenteon uskottavuuden varmistamiseksi on tärkeää, että lobbaus on avointa ja läpinäkyvää.”

STTK


SYL

”Ylioppilasliikkeen tavoitteet lobbauksessa ovat SYL:n julkisen linjapaperin mukaiset. Ei ole syytä miksi asiantuntijoiden kuulemista pitäisi salata päätöksenteossa.”


Tekir

”Suomen edustuksellisen demokratian kulmakiviä ovat avoimuus ja kansalaisten luottamus päätöksentekojärjestelmään. Lobbaus läpinäkyväksi-kansalaisaloite vahvistaa molempia ja siksi tuemme ilomielin sitä.”

Patrik Gayer, johtaja, Tekir


Vapa Media

”On tärkeää että poliittista vaikuttamista tehdään avoimesti ja demokraattisesti. Kaikki tapaamisemme poliittisten päätöksentekijöiden kanssa ovat luonteeltaan sellaisia että kerromme niistä mielellämme julkisesti.”

Timo Nurmi, toimitusjohtaja, perustajaosakas


Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

”Vaikuttamistyön avoimeksi ja läpinäkyväksi tekemisellä parannetaan kansalaisten luottamusta päätöksentekoon. Siksi lobbausrekisteri.”

Simo Pöyhönen, toiminnanjohtaja, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry